Svatba na Bali / svatební video pro Barču & Patrika

english version below

Přeskočíme tentokrát to, jaký to bylo a popovídejme si o tom raději někde u drinku. Bylo to boží, ale četli byste si o tom 2 dny. Skočíme proto rovnou na tipy, kdybyste se rozhodli jet taky. Fotky jsou focené na 35mm Kodak Gold a Olympus Mju, další jsou u Víti na www.malinaphoto.cz.

novak216.jpg

Doprava na Bali

Určitě si pronajměte vlastní auto nebo skůtr. Na netu vás budou strašit, že v tom provozu zaručeně zemřete, ale nebojte, místní řídí bezpečně a jejich pravidla se naučíte rychle. Navíc troubí při všem odbočování a předjíždění, takže o nich vždycky víte. Ucpaná doprava není nijak rychlá a všichni na sebe prostě mávnou a jedou.

nov_k042.jpg

Hlavní město Denpasar se za posledních pět let rozrostlo o pár kilometrů na všechny strany a doprava v něm a v přilehlých ulicích a magistrálách je často úplně zaseknutá kvůli místním i dojíždějícím. Příště bychom se úplně vyhnuli jihu a jeli na sever. Je to tam prý i levnější.

Nechte se vést průvodcem nebo davem

Plánování předem třeba přes TripAdvisor na Bali prostě nefunguje. A když toho naplánujete moc, nemusíte vůbec stíhat. My takhle kvůli plánu z ČR odmítli ranní výstup na sopku a pak jeli 4 hodiny někam, kde bylo ve skutečnosti zavřeno. Nedělejte stejnou chybu a běžte radši na sopku!

img237.jpg

Průvodce najdete tak, že vás odchytí přímo na křižovatce, když bude červená. Stojí to bakšiš, ale vezme vás na zaručený místa, co byste jinak dlouho hledali.

Místní jsou neuvěřitelně milí a pomůžou. Když se nám vybila baterka v autě, do hodiny bylo vše zařízené a další den ráno bylo auto připravené. Jen to vždycky stojí pár stovek navíc.

Jídlo

Jídlo nám moc nechutnalo, streetfood je v zásadě rýže-s-něčím (nic moc) nebo párátko-s-masem (mnohem lepší). Lepší restaurace pak stojí stejně jako u nás. Nejvíc stánků a největší hodování probíhá po západu slunce přímo na ulicích, kde je taky největší nabídka a tím pádem to je nejčerstvější. McDonald v Denpasaru to jistí, ale viděli jsme jen jeden.

Je tam doopravdy šílený vedro a vlhko! Takže ručník třeba v autě se určitě hodí.

- - - - -

ENGLISH:

Let's skip what happened this time, let's talk about that over a drink some other time. It would be awesome, but you would have to read for two days straight. So let's cut straight to the tips, in case you also decide to go:

nov_k041.jpg

Travel

Be sure to rent a car or a scooter. People on the internet will try to scare you into believing you will die on the road, but no need to worry, locals drive safely and you'll learn their rules quickly. In addition, they always honk before turning, so you always know about them. Jammed traffic is not that fast, so everyone just waves their hands and goes.

You can find a guide by standing on a sidewalk when the red light is on, because they will offer you guided tour. It will cost you a baksheesh, but they'll take you to the great places you would otherwise search for a long time.

img242.jpg

The capital city of Denpasar has grown a few kilometers to each direction over the last five years on, and the traffic in it and the adjacent streets and highways is often completely jammed by both locals and commuters. Next time, we would completely avoid the south and head north instead. It's supposedly even cheaper.

Pay your guide

Guide yourself by a guide or the crowd. You can't go to Bali without planning in advance with TripAdvisor, for example. And when you plan too much, you may be running behind schedule.

novak217.jpg

We decided to skip on a morning hike up the volcano and instead drove for 4 hours to a place that we then learned is closed. Don't make the same mistake and go to the volcano!

img239.jpg

Local people are incredibly nice and helpful. When our car battery died, everything was set in an hour, and the next morning the car was ready. It's just a couple hundred crowns extra.

Food on Bali

We didn't really like the food, street food is basically always rice with something (meh) or toothpick with meat (much better). Better restaurants cost the same as in Czech Republic. The most food stands and the biggest feasts happen after sunset right on the streets, where there is also the biggest offer and it's the freshest here. There is a McDonald's in Denpasar, but we only saw one.

The heat and humidity is really crazy there! Towels and a barrel of water in the car is definitely a good choice.

If you read this till here, there is a bonus backstage video I made ♥