OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecné podmínky

Objednáním natáčení potvrzujete přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi.

>> Rezervace termínu a informace o platbě <<

Pro závaznou rezervaci termínu je nutno uhradit nevratnou zálohu a to 40 % z celkové částky za objednané služby předem. Doplatek celkové částky uhradíte do 3 pracovních dnů od konání svatby na uvedený účet. Na obě platby vystavím včas fakturu.

>> Lhůty a zaslání videa <<

Lhůta pro dodání svatebního videa je 2-3 měsíce dle vytíženosti.
Finální video zasílám přes portál Vimeo.com v soukromém odkazu, kde je k dispozici ke sdílení, prohlížení a stažení v plné kvalitě minimálně 3 roky. Expresní zpracování do 3 týdnů je možné po předchozí domluvě a za příplatek 5000 Kč.

Součástí objednávky jsou také originální (tj. nesestříhané) záběry. Dodání těchto záběrů domlouvám individuálně.

>> Informace o tvorbě videa a natáčení <<

Potvrzujete, že jste se seznámili s mou dosavadní prací. Chápete, že z technických, časových a jiných důvodů se nemusí v záběrech objevit všichni účastníci svatby.

Nespokojenost s autorskou úpravou není důvod k reklamaci, stejně jako nespokojenost s vlastním vzhledem a podobně.

Video tvořím podle nejlepšího svědomí, s láskou a péčí. Objednávkou videa potvrzujete svoji důvěru v mé schopnosti.

Hudbu vybírám sám. Pokud chcete, můžete mi poslat výběr 10-20 skladeb k výběru a pokud bude vhodná, k vašemu výběru přihlédnu.

Jste povinni mě seznámit s průběhem svatby, plány, vaší představou, počtem hostů a podobně – na základě toho připravím možná doporučení.

Doporučení jsou důležitá z toho důvodu, že záběry při západu slunce budou vypadat jinak, než při poledním slunci. Časový harmonogram je tedy pro pěkné záběry důležitý.

Kvalita videa se může zhoršit v případě dlouhých přejezdů, špatných klimatických podmínek nebo zásahů hostů do natáčení (používání mobilních telefonů a podobně).

Doporučuji vám, abyste mě seznámili s důležitými hosty. Pokud o nich nebudu vědět a stane se, že nebudou v záběrech, těžko je 2 měsíce po natáčení přidám do videa.

Vyhrazuji si právo ukončit svůj výkon v případě, že chováním nebo jednáním kteréhokoli účastníka svatby získám dojem, že bude poškozena nebo zcizena audiovizuální technika.

Video bude dodáno ve full HD (1920x1080px) kvalitě. Natáčím na profesionální techniku Canon C100 mark 2 a objektiv Sigma 18-35mm a 50mm s profesionálním XLR audiem.

>> Zálohování a užití fotografií <<

Máte právo použít fotografie pro osobní účely. Nejste oprávnění použít fotografie pro komerční účely, propagaci nebo poskytnutí třetí straně bez mého písemného souhlasu.

Potvrzujete, že jste seznámeni s doporučením si dodané video zálohovat na více místech a úložištích (HDD, USB a podobně).

Originální soubory u sebe zálohuji minimálně 1 rok od natočení.